Poprawa jakości zdjęcia
Korekta zdjęcia
Usuwanie elementów z zdjęcia